คุณ อนุวัติ  จันทร์ลอย
รหัส  : AM00078853
โทร  : 098-2916263
Line  : 0982916263
E-mail : anuvat01@gmail.com
ผู้แนะนำ
บริษัท  ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  27 กันยายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท
ภายใต้การบริหารงานโดย คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี และ  คุณดวงพร อรุณสวัสดี
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจนายหน้า ประกันวินาศภัยต่างๆ อาทิเช่น
ประกันรถยนต์ อัคคีภัย มารีนและขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสี่ยงภัยทุกชนิด
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน
บริษัทฯ จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท และ 4,000,000 บาท
ใน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545  ตามลำดับ  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของความมุ่งมั่น
พัฒนา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  จึงได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของ
โบรคเกอร์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดของประเทศ โดยยึดหลักการทำงานภัยใต้สโลแกน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย นายหน้าฯ กันวินาศภัย ของบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท  สงวนสิทธิ์เฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่ตั้ง 56/10(ติดการไฟฟ้าฯตลาดปู่โพธิ์) หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ติดต่อ คุณอนุวัติ จันทร์ลอย โทร 098-2916263 E-mail : anuvat01@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม